Giới thiệu về nhà trường

Trường TH Nguyễn Thái Học địa chỉ: Thôn 2 Xã Nhân Đạo Huyện Đăk R’lấp Tỉnh Đăk Nông.

Trường có 38 CB- GV- CNV trường có 3 điểm trườngIMG_3857